Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

BAZA ZNANJA PROJEKTA

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE NA LOKALNOM NIVOU

 

Priručnik za finansijsko upravljanje i kontrolu
Priručnik Ministarstva finansija za bolje razumevanje različitih tema koje zajedno čine okvir za finansijsko upravljanje i kontrolu. Priručnik navodi osnovna obeležja FUK, koje treba da uspostave sve organizacije kako bi se omogućilo sprovođenje sveukupnog sistema interne kontrole

 

Smernice za upravljanje rizicima
Publikacija je razrada procesa upravljanja rizicima prikazanog u Priručniku za finansijsko upravljanje i kontrolu. Cilj Smernica je da se lakše shvati i prepozna celovitost procesa upravljanja rizicima, metodologija upravljanja rizicima kao i uloge i zadaci učesnika u procesu

 

Uvod u FUK
Prezentacija vas vodi kroz pravni osnov za uvođenje FUK I ukazuje na ključne tačke ovog procesa. Pojašnjava značaj upravljačke odgovornosti, svrhu uvođenja FUK I KOSO model

 

Obrasci za izveštavanje Ministarstva finansija iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole
Svi obrasci za izveštavanje Minisistarstva finansija i Uputstvo za popunjavanje obrazaca za pisane procedure korisnika javnih sredstava ona jednom mestu.

 

Plan aktivnosti za uvođenje i razvoj sistema FUK u gradskim upravama grada Užica
Primer kako je grad Užice planirao aktivnosti na uvođenju i razvoju FUK u svojim upravama.

 

Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2017–2020. godine
Pogledajte koja je strategija Ministarstva finansija u pogledu uvođenja i unapređenja FUK u Republici Srbiji

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs