Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

BAZA ZNANJA PROJEKTA

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE NA LOKALNOM NIVOU

 

Model etičkog kodeksa interne revizije
Etički kodeks promoviše etičku kulturu u profesiji interne revizije. Za profesiju interne revizije Etički kodeks je neophodan budući da se revizija zasniva na poverenju u objektivnoj oceni upravlјanja rizicima, kontrolama i upravlјanja uopšte. Pogledajte model Etičkog kodeksa

 

Model opisa posla internog revizora
Opis poslova internog revizora potrebno je uneti i u sistematizacije radnih mesta. Ovde možete videti primer opisa poslova internog revizora

 

Model Povelje interne revizije
U skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, na predlog rukovodioca jedinice interne revizije korisnika javnih sredstava, rukovodilac korisnika javnih sredstava odobrava Povelju interne revizije. Pogledajte primer šta bi sve Povelja trebalo da sadrži

 

Propisi iz oblasti interne revizije
Svi propisi koji uređuju oblasti interne revizije na jednom mestu

 

Obrzac za izveštavanje Ministarstva finansija u oblasti interne revizije
Ovde možete preuzeti obrazac potreban za izveštavanje nadležnog ministarstva

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs