Baza znanja


Dobrodošli u Bazu znanja RELOF projekta!

 

RELOF Baza znanja predstavlja riznicu raznovrsnih materijala, prezentacija, alata, uputstava, vežbi, analiza, priručnika i sl., namenjenih najpre jedinicama lokalne samouprave, a zatim i svima onima koji su zainteresovani za oblast refome javnih finansija u Srbiji. 

 

U slučaju korišćenja materijala iz naše baze, molimo vas da navedete da je izvor: “Baza znanja RELOF projekta”.


 

GALLERY_ICON Praćenje i izveštavanje o budžetu i budžetska dokumentacija

Paket od četiri PPT prezentacije koje se bave analizom postojeće programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava, budžetskom dokumentacijom u skladu sa PEFA metodologijom (2011 i 2016), praćenjem i izveštavanjem o učinku programa, kao i izveštajima o realizaciji budžeta – prema građanima.

 

GALLERY_ICON Porez na imovinu i regulativa

Tri PPT prezentacije na temu računovodstvenog obuhvatanja nekretnina po fer vrednosti, poreza na imovinu u statici i regulativu u oblasti poreza na imovinu u statici. Ovde možete pronaći i paket sa 14 priloga; izvodima i primerima međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja, poreskih prijave sa prilozima i podprilozima, izvodima iz Zakona o porezima na imovinu i Zakonu o računovodstvu, primerima formulara i slično.

 

GALLERY_ICON

Programski budžet

 

GALLERY_ICON

Interna i eksterna revizija

 

GALLERY_ICON

Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija

 

GALLERY_ICON

Planiranje i priprema kapitalnih investicija

 


 

Strateško planiranje u lokalnoj zajednici

 

Upravljanje javnim finansijama

 

Uzajamno stručno usavršavanje, javni nastup

 

Participativno budžetiranje, metodologija

 

 


 

GALLERY_ICON

PEFA Izveštaji

U ovom delu predstavljeni su pojedinačini Izveštaji o merenju uspešnosti u upravljanju javnim finansijama odnosno ocene sistema, procesa i institucija za upravljanje javnim finansijama opština i gradova partnera RELOF projekta: Knjaževcu, Osečini, Užicu, Sremskoj Mitrovici, Paraćinu i Vranju.