Konferencija Odgovorno upravljanje – kako kontrolisati bez kontrole (baš) svega