Napredne i inovativne aktivnosti na poboljšanju upravljanja lokalnim finansijama


U okviru Projekta RELOF2 predviđena je i komponenta koja obuhvata napredne i inovativne aktivnosti na poboljšanju upravljanja lokalnim finansijama.

 

Ova komponenta je namenjena lokalnim samoupravama koje su učestvovale u prvoj fazi projekta – Knjaževac, Paraćin, Osečina, Sremska Mitrovica i Užice.

 

Zajedno sa njima Projekat će razvijati i testirati inovativna rešenja, koja će nakon toga biti podeljena sa drugim lokalnim samoupravama širom Republike Srbije.