Info dani projekta RELOF2 na Zlatiboru

viber image 2019-03-26 , 11.49.46

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Cheap Soma no prescription next day delivery Projekat RELOF2 održao je danas informativnu radionicu na Zlatiboru na kojoj je lokalnim samoupravama ovog kraja predstavio podršku koju pruža u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i boljeg nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.

buy Soma with no rx  

Direktorka projekta Ana Jolović je istakla da će eksperti na projektu pomoći opštinama i gradovima da uspostave procedure i primene propise iz ovih oblasti. „Uspostavljanje sitema finansijske kontrole i upravljanja ne samo da je bitno za bolju organizaciju rada opština i gradova, ono je važno i zbog građana, jer ovako uspostavljen sistem omogućava transparentan rad lokalnih samouprava i bolje pružanje usluga građanima. Ovakav način rada omogućava da lokalne samouprave bolje kontrolišu i rad svojih javnih preduzeća, koja su često zbog nedostatka kapaciteta i znanja, veliki rizik po lokalne budžete“, rekla je Jolovićka.

 

Ona je pozvala lokalne samouprave da se prijave na javni poziv Projekta RELOF2 koji je otovoren do 8.aprila 2019.

 

U cilju predstavljanja aktivnosti na projektu, kao i pojašnjenja u vezi sa pozivom, pored današnje na Zlatiboru, biće održane informativne radionice za predstavnike lokalnih samouprava i u:

 

  • Nišu – 27.03.2019. godine, od 11h, New City Hotel, Vožda Karađorđa 12
  • Vrnjačkoj Banji – 28.03.2019. godine, od 11h, Hotel Aleksandar, Heroja Čajke 7
  • Novom Sadu – 29.03.2019. godine, od 11h, Hotel Park, Novosadskog sajma 35

 

U prvoj fazi Projekat RELOF2 će izabranim opštinama u narednih godinu i po dana obezbediti ekspertsku podršku u primeni propisa, uspostavljanu procedura, mehanizama i alata u tri oblasti. Cilj je da se unapredi način planiranja, raspodele i kontrole trošenja budžetskih sredstava, kao i nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća. To je ključno za stabilne javne finansije lokalnih samouprava, bolje pružanje usluga građanima i veću transparentnost u radu. Značajan deo projekta je i rad sa lokalnim javim preduzećima na uspostavljanju korporativnog upravljanja.

 

  1. Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou
  2. Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou
  3. Unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (praćenje i kontrola fiskalnog rizika)

 

6