Objavljeni prvi izveštaj o izvršenju budžeta prema građanima

vest

9.oktobar 2017 – Užice i Paraćin objavili su prvi model Izveštaja o izvršenju budžeta prema građanima, koji će biti redovno objavljivani na veb stranici grada, odnosno opštine.

 

U cilju što veće transparentnosti i otvorenosti ka građanima, izveštaj obuhvata sve prihode i primanja, rashode i izdatke budžeta grada po mesecima, kao i njihov sumarni prikaz.

 

RELOF projekat je pružio tehničku i stručnu pomoć LS da razviju metodologiju za ovakvo izveštavanje. Očekuje se da će uskoro i preostale partnerske LS objaviti ove izveštaje na svojim veb portalima.

 

Partnerske opštine RELOF projekta su prve u Srbiji koje su uvele ovakvu praksu sa ciljem da podignu nivo informisanosti i uključenosti građana u upravljanje lokalnim finansijama. Najveća prednost samog Izveštaja jeste njegova prilagođenost građanima, jer su svi podaci prikazani na jednostavan i razumljiv način, kroz upotrebu grafikona i tabela radi lakšeg snalaženja.

 

Izveštaj grada Užica možete pogledati ovde.

 

Izveštaj opštine Paraćin možete pogledati ovde.

 

Molimo vas da popunite kratku anketu koja se nalazi ovde. Vaši odgovori će nam pomoći da dalje unapređujemo kvalitet Izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa interesima građana i svih zainteresovanih strana.