Obuka o dijalogu u javnim politikama – Predlog za izmenu politika (policy brief) i njegova primena u praksi

180126 Maxima Arandjelovac 011 KROP

Aranđelovac, 26. januar 2018 – Druga po redu obuka o dijalogu u javnim politikama – Predlog za izmenu politika (policy brief) i njegova primena u praksi: akcioni plan zastupanja i lobiranja – održana je 26. januara u Aranđelovcu. Pored predstavnika partnerskih lokalnih samouprava Vranja, Osečine, Sremske Mitrovice i Užica, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva finansija – Sektor za međunarodnu saradnju, Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), Fiskalnog saveta i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Eksperti RELOF projekta Panagiotis Karkatsoulis i Duško Krsmanović su tokom jednodnevne obuke govorili o svrsi i ključnim porukama policy briefa, kao i mogućnostima i izazovima sprovođenja predloga za izmenu politike u praksi. Najveći deo obuke bio je posvećen praktičnom radu – izradi Plana zagovaranja na konkretnu temu. U popodnevnom delu radionice učesnici su prezentovali rezultate grupnog rada i diskutovali o sličnostima i razlikama u nalazima.

 

U samoj završnici dogovoreni su sadržaj i dinamika na praktičnom zadatku Radne grupe – iniciranju dva dijaloga za izmenu politika u oblasti reforme javnih finansija na lokalnom nivou.

 

„Nastavak obuke na temu osnaživanje kapaciteta naših lokalnih partnera za rukovođenje procesom javnih politika pokazuje da postoji veliko interesovanje za unapređenja na ovom polju. Još veći broj predstavnika sa nacionalnog nivoa potvrđuje značaj teme i potrebu za unapređenjem dijaloga o javnim politikama, i osnaživanjem veze između lokalnog i nacionalnog nivoa, što RELOF projekat nastavlja da podržava“,  rekla je Ana Jolović, direktorka RELOF projekta.

 

U narednom periodu, članovi Radne grupe za unapređenje dijaloga o javnim politikama imaće još jednu kratku obuku na temu pisanja policy briefa, a paralelno će, uz mentorsku podršku RELOF eksperata, raditi na izradi Plana zagovaranja za jednu od odabranih tema, u oblasti reforme lokalnih finansija.