Partneri RELOF projekta – pioniri u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

DSC_0054

Tri godine nakon prvog izveštaja, kroz projekat RELOF, u toku su pripreme za ponovno sprovođenje PEFA merenja u 6 partnerskih lokalnih samouprava.

 

U sredu, 30. maja, predstavnici RELOF partnerskih gradskih i opštinskih uprava učestvovali su na radionici „Metodologija za procenu javnih rashoda i  finansijske odgovornosti (skraćeno PEFA, od Public Finance and Financial Accountability) u lokalnim samoupravama u Srbiji“. Radionica je organizovana u okviru projekta Reforma lokalnih finansija – RELOF čija je prva faza otpočela maja 2016. a završava se decembra ove godine.

 

Zbog čega je ova radionica posebno važna za projekat i predstavnike lokalnih samouprava koje u njemu učestvuju? Tokom 2015. izvršena je procena javnih rashoda i finansijske odgovornosti po PEFA metodologiji u Vranju, Osečini, Knjaževcu, Užicu, Paraćinu i Sremskoj Mitrovici. Tako su ovi gradovi i opštine postale pioniri primene PEFA metodologije na lokalnom nivou. Izveštaji koji su tada nastali, poslužili su kao osnova za planiranje aktivnosti u okviru RELOF projekta, sa ciljem da gradovi i opštine partneri unapređuju stanje sopstvenih lokalnih finansija, učeći jedni od drugih i dobijajući tehnički podršku projekta.

 

Posle tri godine, vreme je za ponovno sprovođenje procene stanja, koristeći PEFA metodologiju, koja je u međuvremenu i unapređena. 

 

Radionica koja se održavana 30. maja, bila je namenjena RELOF lokalnim samoupravama, to jest, rukovodstvu, načelnicima budžetskih odeljenja kao i službenicima, zaduženim za sprovođenje PEFA merenja. Predstavljena im je PEFA metodologija za procenu i izveštavanje o prednostima i nedostacima sistema javnih finansija korišćenjem kvantitavnih indikatora za merenje rezultata. Razmatrane su i sve promene u metodologiji u odnosu na prethodne smernice i njihov značaj za praktičnu primenu u sistemima upravljanja javnim finansijama. Kroz diskusiju i praktične primere učesnici su imali priliku da sagledaju performanse u okviru sopstvenih sistema javnih finansija, diskutuju o eventualnim izazovima i mogućnostima za njihovo prevazilaženje u sprovođenju PEFA metodologije u praksi.

 

Sem ponovnog sprovođenja PEFA merenja sa ciljem da se dobiju informacije o sadašnjem stanju i eventualnom napretku, tokom maja i juna, u gradovima i opštinama partnerima, sprovodi se i interna evaluacija projekta. Rezultati oba merenja i analize, doprineće odluci o tome da li će projekat ući u drugu fazu, koja bi trebalo da traje još tri godine.

 

Projekat RELOF podržava švajcarski Državni sekretarijat za ekonomsku saradnju (SECO), a sprovodi ga irsko-srpski konzorcijum koji čine kompanija GDSI i Maxima consulting.