Potvrđeni nalazi istraživanja RELOF projekta: Opštine i gradovi u Srbiji žele da unaprede upravljanje finansijama

DOK_5528_resized

Predstavnici http://www.bigleaguekickball.com/about/ Soma no prescription next day delivery 60 lokalnih samouprava (13 gradova i 47 opština) Srbije okupili su se 11. i 12. decembra, 2018. na Zlatiboru, na konferenciji RELOF projekta, posvećenoj unapređenju upravljanja javnim finansijama. Tema konferencije bili su nalazi istraživanja o stepenu primene finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama, koje je projekat Reforme lokalnih finansija (RELOF) nedavno sproveo na teritoriji Srbije.

 

„RELOF je u poslednje tri godine pružao direktnu podršku u šest partnerskih gradova i opština, kao i jednom broju javnih preduzeća, u uspostavljanju i jačanju kapaciteta u oblasti upravljanja javnim finansijama, kroz uvođenje i unapređenje FUK i interne revizije. Vrlo nas raduje što su lokalne samouprave koje nemaju uveden FUK, kako kroz istraživanje tako i u direktnom kontaktu tokom konferencije, pokazale gotovo stroprocentnu zainteresovanost za uspostavljanje ovog sistema. Planiramo da saznanja iz prethodne faze, kao i zaključke sa ove konferencije, objedinimo u procesu planiranja druge faze projekta“ rekla je Ana Jolović, direktorka RELOF projekta.

 

Finansijsko upravljanje i kontrola je sistem politika, procedura i aktivnosti koje uspostavlja, održava i redovno ažurira rukovodilac korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima obezbeđuje uveravanje u razumnoj meri da će se ciljevi korisnika javnih sredstava ostvariti na pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način. Jednostavnijim jezikom rečeno, uvođenjem i stalnim unapređenjem FUK, onaj ko upravlja novcem svih građana, to radi na efikasan, ekonomski održiv način, starajući se o ispunjavanju zadatih ciljeva, potencijalnim rizicima i stalnom unapređenju kvaliteta usluga za građane. Uspostavljanje sveobuhvatnih i dobro organizovanih javnih finansija predstavlja preduslov za uspešne procese reformi i dalji razvoj svih sektora privrede, napominje se u Programu reforme javnih finansija za period od 2016 – 2020.

 

Rukovodilac istraživanja o stepenu primene FUK i funkcije IR u lokalnim samoupravama i lokalnim javnim preduzećima, Jelena Pavlović, pohvalila je odziv lokalnih samouprava da učestvuju u istraživanju i tako pomognu da se stvori što jasnija slika o potrebama za unapređenje u narednom periodu. „Postoji vidljiv napredak u podizanju svesti o potrebi za uvođenjem i unapređenjem sistema za upravljanje javnim finansijama, što je potvrđeno i tokom diskusija na konferenciji. Gradovi i opštine koji imaju FUK i IR, kao i oni ih još nisu uspostavili, izrazili su veliku zainteresovanost za sprovođenje aktivnosti u ovoj oblasti.

 

Dodatnu vrednost ovom skupu dalo je i učešće predstavnika Ministarstva finansija – Centralne jedinice za harmonizaciju, kao i predstavnici drugih institucija, organizacija i programa koji se bave reformom javnih finansija i širim procesima reforme državne uprave. U završnom obraćanju učesnicima, Spomenka Vircburger, v.d. pomoćnika ministra finansija, rukovodilac Sektor za internu kontrolu i internu reviziju, izrazila je zadovoljstvo što nalazi istraživanja RELOF projekta, kao i rezultati diskusija tokom konferencije, potvđuju saznanja i podatke koje poseduje ministarstvo finansija i poklapaju se sa planovima za rad u narednom periodu. Takođe, pojedina otvorena pitanja i nedoumice predstavnika lokalnih samouprava, na licu mesta su dobila odgovor i pojašnjenja od strane predstavnika ministarstva finansija, što bi trebalo da doprinese uspešnijem radu svih uključenih u proces reforme javnih finansija.

 

Sem analize rezultata istraživanja i razloga za trenutnu situaciju, na konferenciji se kroz fokus grupe i diskusije, otišlo i korak dalje; četiri fokus grupe (gradovi i opštine sa i bez FUK i IR) objedinili su konkretne predloge za unapređenje u ovoj oblasti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

 

Projekat reforme lokalnih finansija (RELOF) je višegodišnji projekat vredan 1,5 miliona EUR, koji podržava Švajcarska, sa ciljem da se unaprede usluge za 330.000 hiljada građana, krajnjih korisnika, u 6 partnerskih lokalnih samouprava: Vranju, Sremskoj Mitrovici, Knjaževcu, Osečini, Paraćinu i Užicu.