Prva obuka o dijalogu u javnim politikama

DSC_0231

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Cheap Soma Shipped Overnight No Prescription Aranđelovac, 26. oktobar – Prva obuka o dijalogu u javnim politikama – Uvod u uspešan dijalog o politikama – kreiranje politika, međuinstitucionalna saradnja, zastupanje i lobiranje – održana je 26. oktobra u Aranđelovcu. Pored predstavnika partnerskih lokalnih samouprava Vranja, Osečine, Sremske Mitrovice i Užica, prisustvovali su i predstavnici Republičkog sekretarijata za javne politike (RSJP), Fiskalnog saveta i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Eksperti RELOF projekta Panagiotis Karkatsoulis i Duško Krsmanović su tokom jednodnevne obuke govorili o značaju i komponentama argumentovanog, participativnog i fleksibilnog javnog dijaloga, predstavili koncepte i ključne koristi od podsticajnog javnog dijaloga za lokalni i nacionalni nivo i učesnicima predočili korake za pokretanje i upravljanje javnim dijalogom kojim se ostvaruje uticaj na proces donošenja odluka.

cheap Soma overnight delivery

Soma overnight fed ex no prescription  

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ buy soma prescriptions

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ buy online pharmacy soma „Ovo je prva u nizu obuka koje su planirane za osnaživanje kapaciteta naših lokalnih partnera za rukovođenje procesom javnih politika. Činjenica da su obuci prisustvovali predstavnici nacionalnog nivoa govori o značaju ove teme i potrebi za unapređenjem dijaloga o javnim politikama, što je RELOF projekat prepoznao“, rekla je Ana Jolović, direktorka RELOF projekta.

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Soma No Prior Script Overnight

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ get soma cod  

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ buy soma prescriptions Za učesnike je bilo posebno značajno što su imali uvid u konkretne primere iz međunarodne, regionalne i nacionalne prakse u vezi sa procesom kreiranja politika i njegovim efikasnim vođenjem, kao i politikama zasnovanim na podacima i dijalogu. Kroz diskusiju i razmenu iskustava, predstavljeni su različiti modeli saradnje među institucijama, uključujući različite prakse i tehnike u vezi sa pravnim, ekonomskim i političkim aspektima lobiranja i zastupanja. Učesnici su bili veoma zadovoljni kvalitetom ove obuke i dogovoreno je da se naredna obuka održi početkom 2018.godine.