Treći sastanak Upravlјačkog odbora

171128 Maxima Aeroklub 76-1

buy soma online U utorak 28.novembra je u Beogradu održan treći sastanak Upravlјačkog odbora RELOF projekta. Pored prisutnih predstavnika svih šest partnerskih lokalnih samouprava, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, odnosno Centralne jedinice za harmonizaciju, Stalne konferencije gradova i opština i Švajcarske kancelarije za saradnju u Beogradu.

Soma overnight no consult fast delivery  

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ buy soma prescriptions Cilј sastanka bio je predstavlјanje izveštaja o napretku RELOF projekta u prethodnih šest meseci, kao i diskusija i usvajanje plana rada za naredni period.

Soma no prescription needed overnight  

soma free saturday delivery Priska Depnering, zamenica direktorke za saradnju Švajcarske kancelarije za saradnju u Beogradu istakla je svoje zadovolјstvo dosadašnjim radom projekta naglasivši da je veliki deo aktivnosti uspešno realizovan.

http://www.bigleaguekickball.com/category/press/ online pharmacies soma saturday delivery  

accepted cod soma Na sastanku je predstavlјen i primer dobre prakse iz projektne komponente unapređenje dijaloga o javnim politikama, u kojoj je razvijena Analiza zakonodavnog okvira i mogući modeli zajedničke interne revizije.

Soma overnight no consult fast delivery  

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Order Soma online without prescription Prisutni predstavnici lokalnih samourpava pohvalili su napore projektnog tima i izrazili zadovolјstvo podrškom koja im je pružena u okviru projekta. Predstavnici Ministarstva finansija su pohvalili aktivnosti projekta u oblasti edukacije i obuka, posebno video-tutorijale razvijene za internu reviziju i najavili uspostavlјanje e-learning platforme na sajtu Centralne jedinice za harmonizaciju koja će sadržati edukativne materijale i uputstva iz oblasti finansijskog upravlјanja i kontrole. 

 

Direktorka projekta Ana Jolović najavila je da će se u martu 2018. godine održati vanredni sastanak Upravlјačkog odbora na kojem će se diskutovati o metodologiji interne evaluacije RELOF projekta. Tokom 2018.godine planirana je PEFA procena, te će sastanak biti i prilika da se diskutuje o pristupu i metodologiji za izvršenje PEFA procene.

 

Naredni redovni sastanak Upravlјačkog odbora planiran je za kraj juna 2018.godine.