Unapređenje efikasnosti registracije poreskih obveznika

DSC_0005

Beograd, 17. jul – Kao rezultat uspešne radionice posvećene porezu na imovinu koju je RELOF projekat organizovao u junu mesecu, 4. jula u Paraćinu je organizovana dodatna radionica pod nazivom Unapređenje efikasnosti registracije poreskih obveznika kod poreza na imovinu u lokalnim samoupravama.  

 

„Naš cilj je bio da dodatnom radionicom omogućimo nastavak diskusije i razmene iskustava između opština i gradova koje učestvuju u RELOF projektu, kao i gostujućih lokalnih samouprava koje su postigle dobre rezultate u unapređenju eikasnosti registracije poreskih obveznika na lokalnom nivou“, rekla je Ana Jolović, direktorka RELOF projekta.

 

Predavači Mirjana Milultinović, šef LPA u Paraćinu, Nina Ilić, rukovodilac LPA u Nišu, uz facilitaciju Slobodana Milutinovića, menadžera za stručno usavršavanje na RELOF projektu, predstavili su učesnicima početnu analizu problema u procesu registracije poreskih obveznika kod poreza na imovinu i identifikovanje problema koji se pojavljuju u ovom procesu, kako bi se na osnovu toga definisale preporuke za planiranje unapređenja. Poseban akcenat stavljen je na povezivanje postojećih baza podataka u jedinicama lokalne samouprave, institucijama na nacionalnom nivou i javnim preduzećima.