Novosti


 

2019-06-26

Od 1. jula počinje serija obuka o finansijskom upravljanu i kontroli

Eksperti projekta RELOF2 održaće tokom meseca jula obuke na temu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao početni korak u uspostavljanju...
Read More
2019-06-11

Održana konferencija o značaju finansijskog upravljanja i kontrole za rukovodstva lokalnih samouprava

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizovao je Konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati...
Read More
2019-06-09

Konferencija o ulozi FUK-a u odgovornom upravljanju

  Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizuje konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati...
Read More
2019-05-16

33 Lokalne samouprave dobijaju stručnu podršku u upravljanju javnim finansijama

Švajcarska vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II  (RELOF2) podržaće u naredne dve godine 33 lokalne samouprave u...
Read More
2019-04-24

Lokalne samouprave predstavile Savetodavnom odboru svoja partnerstava i potrebe

Na javni poziv Projekta Reforma lokalnih finansija 2 (RELOF2) prijavilo ukupno se 12 partnerstva koja čine 38 lokalnih samouprava.  ...
Read More
2019-04-20

Velika zainteresovanost opština i gradova za podršku Projekta RELOF2

Za podršku u upravljanju javnim finansijama na javni poziv Projekta Reforma loklanih finansija 2 (RELOF2) prijavilo se prijavilo ukupno 12...
Read More
2019-04-04

Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u RELOF2

U cilju bolje komunikacije i pojašnjenja javnog poziva Projekat RELOF2 je pripremio odgvore na najčešće postavljena pitanja lokalnih samouprava u...
Read More
2019-03-30

Održane informativne radionice za zainteresovane lokalne samouprave

Eksperti projekata Reforma javnih finansija 2 (RELOF2) održali su informativne radionice za sve zainteresovane lokalne samouprave u cilju predstavljanja aktivnosti...
Read More
2019-03-27

Stepen primene finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima osnovanim od strane lokalnih samouprava

Prema važećem Zakоnu o budžetskom sistemu svi korisnici javnih sredstava[1] dužni su da uspostave sistem FUK-a i funkcije IR na...
Read More
2019-03-27

Info dani projekta RELOF2 na Zlatiboru

Projekat RELOF2 održao je danas informativnu radionicu na Zlatiboru na kojoj je lokalnim samoupravama ovog kraja predstavio podršku koju pruža...
Read More
1 2 3 6