Novosti


http://www.bigleaguekickball.com/about/ Order Soma No Prior Script Overnight  

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Soma No Prior Script Overnight
2019-08-02

Javni poziv za dostavljanje izjava zainteresovanosti za izradu softvera

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) sprovodi postupak nabavke softvera za efikasno upravljanje nadzorom nad radom javnih preduzeća...
Read More
2019-07-14

Sutra obuke za interne revizore

Nakon održane PIFC konferencije, na kojoj su interni revizori i najviše rukovodstvo lokalnih samouprava koje su pratneri projekta RELOF2 imali...
Read More
2019-07-14

Projekat RELOF i Užice za veće uključivanje građana u donošenje politika

Na jednoj od naših studijskih poseta koju smo organizovali prošle godine za predstavnike opštine i gradova, Užice je došlo na...
Read More
2019-06-26

Od 1. jula počinje serija obuka o finansijskom upravljanu i kontroli

Eksperti projekta RELOF2 održaće tokom meseca jula obuke na temu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao početni korak u uspostavljanju...
Read More
2019-06-11

Održana konferencija o značaju finansijskog upravljanja i kontrole za rukovodstva lokalnih samouprava

Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizovao je Konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati...
Read More
2019-06-09

Konferencija o ulozi FUK-a u odgovornom upravljanju

  Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizuje konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati...
Read More
2019-05-16

33 Lokalne samouprave dobijaju stručnu podršku u upravljanju javnim finansijama

Švajcarska vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II  (RELOF2) podržaće u naredne dve godine 33 lokalne samouprave u...
Read More
2019-04-24

Lokalne samouprave predstavile Savetodavnom odboru svoja partnerstava i potrebe

Na javni poziv Projekta Reforma lokalnih finansija 2 (RELOF2) prijavilo ukupno se 12 partnerstva koja čine 38 lokalnih samouprava.  ...
Read More
2019-04-20

Velika zainteresovanost opština i gradova za podršku Projekta RELOF2

Za podršku u upravljanju javnim finansijama na javni poziv Projekta Reforma loklanih finansija 2 (RELOF2) prijavilo se prijavilo ukupno 12...
Read More
2019-04-04

Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u RELOF2

U cilju bolje komunikacije i pojašnjenja javnog poziva Projekat RELOF2 je pripremio odgvore na najčešće postavljena pitanja lokalnih samouprava u...
Read More
saturday delivery on soma 1 2 3 http://www.bigleaguekickball.com/about/ Order Soma online overnight FedEx delivery … 6