Novosti


Potvrđeni nalazi istraživanja RELOF projekta: Opštine i gradovi u Srbiji žele da unaprede upravljanje finansijama

Predstavnici 60 lokalnih samouprava (13 gradova i 47 opština) Srbije okupili su se 11. i 12. decembra, 2018. na Zlatiboru, na konferenciji RELOF projekta, posvećenoj unapređenju upravljanja javnim finansijama. Tema konferencije bili su nalazi istraživanja […]

on Potvrđeni nalazi istraživanja RELOF projekta: Opštine i gradovi u Srbiji žele da unaprede upravljanje finansijama

Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

Koliko opština i gradova u Srbiji ima uveden sistem finansijskog upravljanje i kontrole i funkciju interne revizije, kakva su iskustva u sprovođenju i šta je neophodno da i ostali ispune ovu zakonsku obavezu i unaprede […]

on Unapređenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou

Upravljanje promenama – serija radionica u lokalnim samoupravama RELOF projekta

Zaposleni u gradskim i opštinskim upravama lokalnih samouprava partnera RELOF projekta imaće tokom novembra i decembra 2018. jedinstvenu priliku da u svom gradu, zajedno sa kolegama iz istih i različitih odeljenja i uprava, učestvuju na […]

on Upravljanje promenama – serija radionica u lokalnim samoupravama RELOF projekta

Ciklus od tri radionice – Trening trenera

Prva faza RELOF projekta bliži se kraju. Tokom gotovo tri godine, u brojnim obukama, radionicama, mentorskim sastancima i okruglim stolovima, učestvovalo je na stotine ljudi. Mnoštvo aktivnosti u samim lokalnim samoupravama, ne bi moglo da […]

on Ciklus od tri radionice – Trening trenera

Finansijska analiza za javna preduzeća na lokalu, 22-23. oktobar, Ruma

22 i 23. oktobra, u Rumi je održana radionica posvećena finansijskoj analizi u lokalnim javnim preduzećima. Učesnici radionice bili su predstavnici javnih preduzeća iz partnerskih loklanih samouprava RELOF projekta. Šta je cilj i koji su […]

on Finansijska analiza za javna preduzeća na lokalu, 22-23. oktobar, Ruma

RELOF u studijskoj poseti Rijeci

Predstavnici šest partnerskih gradova i opština RELOF projekta, od 10. do 14. septembra boravili su u studijskoj poseti gradskoj upravi i službama u Rijeci, u Hrvatskoj.   Delegaciju iz Srbije dočekali su zamenik gradonačelnika, Marko […]

on RELOF u studijskoj poseti Rijeci

Unapređenje registracije poreskih obveznika u JLS – rekapitulacija sprovedenih aktivnosti

U kancelariji RELOF projekta, 12. jula održana je radionica na kojoj su predstavnici partnerskih opština projekta predstavili iskustva iz sprovođenje Akcionih planova za unapređenje efikasnosti registracije poreskih obeznika kod poreza na imovinu.   Predstavnici Lokalnih poreskih […]

on Unapređenje registracije poreskih obveznika u JLS – rekapitulacija sprovedenih aktivnosti

Partneri RELOF projekta – pioniri u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

Tri godine nakon prvog izveštaja, kroz projekat RELOF, u toku su pripreme za ponovno sprovođenje PEFA merenja u 6 partnerskih lokalnih samouprava.   U sredu, 30. maja, predstavnici RELOF partnerskih gradskih i opštinskih uprava učestvovali […]

on Partneri RELOF projekta – pioniri u primeni PEFA merenja na lokalnom nivou

Obuka o dijalogu u javnim politikama – Predlog za izmenu politika (policy brief) i njegova primena u praksi

Aranđelovac, 26. januar 2018 – Druga po redu obuka o dijalogu u javnim politikama – Predlog za izmenu politika (policy brief) i njegova primena u praksi: akcioni plan zastupanja i lobiranja – održana je 26. […]

on Obuka o dijalogu u javnim politikama – Predlog za izmenu politika (policy brief) i njegova primena u praksi

Treći sastanak Upravlјačkog odbora

U utorak 28.novembra je u Beogradu održan treći sastanak Upravlјačkog odbora RELOF projekta. Pored prisutnih predstavnika svih šest partnerskih lokalnih samouprava, sastanku su prisustvovali i predstavnici Ministarstva finansija, odnosno Centralne jedinice za harmonizaciju, Stalne konferencije […]

on Treći sastanak Upravlјačkog odbora