O projektu RELOF2


 

http://www.bigleaguekickball.com/about/ where can i buy Soma no prescription Nakon uspešne implementacije RELOF projekta, koji se završio januara 2019. godine, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je odobrio drugu fazu projekta – Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Local Government Finance Reforms II in Serbia Soma online Overnight without dr approval , RELOF2). Projekat traje od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2023. godine i odvijaće se u dve faze (2019 – 2020. godine i 2021 – 2022. godine).

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Soma no prescription next day delivery  

http://www.bigleaguekickball.com/about/ buy Soma with no rx, purchase Soma COD Fokus RELOF2 projekta je podrška lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama.

 

Projekat RELOF2 u prvoj fazi podrazumeva pružanje stručne pomoći i podrške grupama lokalnih samouprava (partnerstvima) organizovanih oko jedinica lokalnih samouprava koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja. Ovakav pristup omogućava bolje organizovanim jedinicama lokalne samouprave da unaprede svoje kapacitete u upravljanju javnim finansijama, a istovremeno budu i mentori drugim lokalnim samoupravama u svom regionu i lideri u sprovođenju principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou.