Početak

 • Drugi sastanak Upravljačkog odbora RELOF projekta odrzan u Beogradu 7. marta
 • Drugi sastanak Upravljačkog odbora RELOF projekta odrzan u Beogradu 7. marta
 • Drugi sastanak Upravljačkog odbora RELOF projekta odrzan u Beogradu 7. marta
 • Prvi sastanak Upravljačkog odbora Projekta reforme lokalnih finansija RELOF održan 13. oktobra u Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština
 • Prvi sastanak Upravljačkog odbora Projekta reforme lokalnih finansija RELOF održan 13. oktobra u Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština
 • Prvi sastanak Upravljačkog odbora Projekta reforme lokalnih finansija RELOF održan 13. oktobra u Beogradu, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.
 • Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.

 

 

brosura-logo-srp1 anketa-srp1