Početak

  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Programski budžet indirektnih budžetskih korisnika - radionica, Hotel Vojvodina, Zrenjanin, 5-7. mart 2018.
  • Programski budžet indirektnih budžetskih korisnika - radionica, Hotel Vojvodina, Zrenjanin, 5-7. mart 2018.

 

 

brosura-logo-srp1 anketa-srp1