Početak

  • Javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u Projektu RELOF2 u Srbiji
  • Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u RELOF2
  • Stepen primene finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima osnovanim od strane lokalnih samouprava
  • INFO DANI PROJEKTA RELOF2 NA ZLATIBORU
  • INFORMATIVNE RADIONICE ZA LOKALNE SAMOUPRAVE U NOVOM SADU, NIŠU, VRNJAČKOJ BANJI I NA ZLATIBORU
  • PROJEKAT RELOF2 POZIVA LOKALNE SAMOUPRAVE: PRIJAVITE SE ZA STRUČNU PODRŠKU U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA
  • Potvrđeni nalazi istraživanja RELOF projekta: Opštine i gradovi u Srbiji žele da unaprede upravljanje finansijama
  • POČEO PROJEKAT RELOF 2 – STRUČNA PODRŠKA U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA NA LOKALNOM NIVOU
  • Priručnik za unapredjenje dijaloga o javnim politikama

 

 

 

brosura-logo-srp1