Početak

  • PEFA radionica, Aeroklub, 30. maj 2018.
  • PEFA radionica, Aeroklub, 30. maj 2018.
  • Unapređenje dijaloga o javnim politikama - Okrugli sto, Aero klub, 02. april 2018.
  • Unapređenje dijalog o javnim politikama - Obuka za Radnu grupu, Niš, 25. april 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Nadzor nad lokalnim javnim preduzećima - radionica, Aero klub, 26. mart 2018.
  • Programski budžet indirektnih budžetskih korisnika - radionica, Hotel Vojvodina, Zrenjanin, 5-7. mart 2018.
  • Programski budžet indirektnih budžetskih korisnika - radionica, Hotel Vojvodina, Zrenjanin, 5-7. mart 2018.

 

 

brosura-logo-srp1 anketa-srp1