Početak

 • 33 Lokalne samouprave dobijaju stručnu podršku u upravljanju javnim finansijama
 • Lokalne samouprave predstavile Savetodavnom odboru svoja partnerstava i potrebe
 • Velika zainteresovanost opština i gradova za podršku Projekta RELOF2
 • Održane informativne radionice za zainteresovane lokalne samouprave
 • Javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u Projektu RELOF2 u Srbiji
 • Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u RELOF2
 • Stepen primene finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima osnovanim od strane lokalnih samouprava
 • INFO DANI PROJEKTA RELOF2 NA ZLATIBORU
 • INFORMATIVNE RADIONICE ZA LOKALNE SAMOUPRAVE U NOVOM SADU, NIŠU, VRNJAČKOJ BANJI I NA ZLATIBORU
 • PROJEKAT RELOF2 POZIVA LOKALNE SAMOUPRAVE: PRIJAVITE SE ZA STRUČNU PODRŠKU U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA
 • Potvrđeni nalazi istraživanja RELOF projekta: Opštine i gradovi u Srbiji žele da unaprede upravljanje finansijama
 • POČEO PROJEKAT RELOF 2 – STRUČNA PODRŠKA U UPRAVLJANJU JAVNIM FINANSIJAMA NA LOKALNOM NIVOU
 • Priručnik za unapredjenje dijaloga o javnim politikama

 

Sistem finansijskog upravljanja i kontrole

Omogućava upravljanje i kontrolu trošenja javnih sredstava tako da se rukovodstvu obezbedi podrška u ispunjavanju strateških i operativnih ciljeva,...

Interna revizija

Ima kontrolnu, ali i savetodavnu ulogu koja se sastoji od davanja stručnih saveta, smernica, obuka, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vred...

Nadzor nad radom lokalnih javnih preduzeća

Sprovode jedinice lokalne samouprave kao njihovi osnivači, a unapređenje korporativnog upravljanja i sistema nadzora nad njihovim radom obezbediće...

Napredne i inovativne aktivnosti na poboljšanju upravljanja lokalnim finansijama

U okviru Projekta RELOF2 predviđena je i komponenta koja obuhvata napredne i inovativne aktivnosti na poboljšanju upravljanja lokalnim finansijama...

 

brosura-logo-srp1