Projektne aktivnosti


Projekat će raditi na unapređenju upravlјanja lokalnim javnim finansijama kroz nekoliko nivoa.  Ključne aktivnosti Projekta obuhvataju pripremu i sprovođenje pojedinačnih akcionih planova u svih šest opština i gradova. Rezultati PEFA procena sprovedenih tokom 2014. i 2015. godine, poslužili su kao polazna osnova za identifikaciju 8 prioritetnih reformskih cilјeva, odnosno oblasti u kojima će delovati RELOF projekat. Odabrane oblasti su:

 

1) Uvođenje adekvatnog sistema finansijskog upravlјanja i kontrole u JLS;

2) Uvođenje, odnosno unapređenje interne revizije JLS;

3) Uvođenje finansijskog upravlјanja i kontrole u javnim preduzećima;

4) Uvođenje adekvatnog nadzora fiskalnog rizika nad javnim preduzećima;

5) Unapređenje procesa planiranja i izrade budžeta u skladu sa definisanim politikama;

6) Unapređenje izveštavanja prema građanima o izvršenju budžeta;

7) Unapređenje izvršenja budžeta i izveštavanja rukovodiocima u skladu sa definisanim politikama;

8) Unapređenje rada lokalne poreske administracije.

 

Zajedničko definisanje i implementacija pojedinačnih akcionih planova u svih šest opština/gradova su klјučne aktivnosti Projekta. Da bi se one sprovele, te da bi dobre prakse i stečena znanja podelila sa drugim opštinama/gradovima u Srbiji, planirane su četiri horizontalne aktivnosti: upravlјanje promenama, uzajamno stručno usavršavanje, dijalog o javnim politikama, i obrazovanje u oblasti lokalnih javnih finansija.