Projektni tim


Georgios Chatzigiagkou
Supervizor projekta

 

Ana Jolović
Direktorka projekta
ana.jolovic@lokalnefinansije.rs

 

Ivana Teodorović
Lider komponente Uvođenje/unapređenje finansijskog upravljanja i kontrole
ivana.teodorovic@lokalnefinansije.rs

 

Jelena Pavlović
Lider komponente Uvođenje/unapređenje interne revizije
jelena.pavlovic@lokalnefinansije.rs

 

Vesna Kopanja
Lider komponente Unapređenje nadzora nad fiskalnim rizicima jedinica lokalnih samouprava
vesna.kopanja@lokalnefinansije.rs

 

Ivan Petrašinović
Lider komponente za inovativne aktivnosti na upravljanju javnim finansijama
ivan.petrasinovic@lokalnefinansije.rs

 

Sandra Savanović
Ekspertkinja za upravljanje promenama
sandra.savanovic@lokalnefinansije.rs

 

Mladen Momčilović
Menadžer za monitoring i evaluaciju
mladen.momcilovic@lokalnefinansije.rs

 

Saša Jelić
IT ekspert
sasa.jelic@lokalnefinansije.rs

 

Marija Veličković
Finansijski menadžer
marija.velickovic@lokalnefinansije.rs

 

Đorđe Vuković
Menadžer kancelarije
djordje.vukovic@lokalnefinansije.rs