Projektni tim


Georgios Chatzigiagkou
Supervizor projekta

 

Ana Jolović
Direktorka projekta
ana.jolovic@lokalnefinansije.rs

 

Sandra Savanović
Ekspertkinja za upravljanje promenama
sandra.savanovic@lokalnefinansije.rs

 

Slobodan Milutinović
Koordinator za uzajamno stručno usavršavanje
slobodan.milutinovic@lokalnefinansije.rs

 

Vesna Kopanja
Koordinatorka za unapređenje dijaloga o javnim politikama
vesna.kopanja@lokalnefinansije.rs

 

Tanja Popovicki
Saradnica za obuke
tanja.popovicki@lokalnefinansije.rs

 

Jasmina Krunić
Ekspertkinja za komunikacije
jasmina.krunic@lokalnefinansije.rs

 

Mladen Momčilović
Menadžer za monitoring i evaluaciju
mladen.momcilovic@lokalnefinansije.rs

 

Ivana Teodorović
Koordinatorka za saradnju sa lokalnim samoupravama
ivana.teodorovic@lokalnefinansije.rs

 

Ivan Petrašinović
Koordinator za saradnju sa lokalnim samoupravama
ivan.petrasinovic@lokalnefinansije.rs

 

Saša Jelić
IT ekspert
sasa.jelic@lokalnefinansije.rs

 

Marija Mijatović
Finansijski menadžer
marija.mijatovic@lokalnefinansije.rs

 

Đorđe Vuković
Menadžer kancelarije
djordje.vukovic@lokalnefinansije.rs