Radionica Unapređenje lokalnih finansija


Radionica Unapređenje lokalnih finansija – radno planiranje za period 2016 – 2018, Aranđelovac, 15-16. septembra 2016.