Upravljanje promenama


Upravlјanje promenama ima za cilј da omogući održivost projektnih rezultata stavlјajući akcenat na lјudsku stranu promena koja je u potpunosti komplementarna tehničkoj strani promena opisanoj u akcionim planovima lokalnih samouprava u kojima se projekat sprovodi. Ova horizontalna aktivnost se odnosi na otpore promenama, kako od strane rukovodilaca tako i od strane izvršilaca, kao i na mogućnosti za prepoznavanje promena kao šansi što je, na primer, od velikog značaja kada je u pitanju pionirski poduhvat uvođenja interne revizije.

 

Metodološka osnova i glavni instrument jeste upravlјački alat ADKAR (ADKAR), koji se smatra jednim od najefikasnijih upravlјačkih alata za lјudski aspekt promena. Ovaj alat se zasniva na sekvenci svest, želјa, znanje, sposobnost i ojačanje. Glavna premisa ovog pristupa jeste da bilo koji uspešan program promena mora početi sa stvaranjem svesti o neophodnosti promena. Svest o značaju promene uvek inicira manja grupa koja potom deluje na većinu.