Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou


cheap Soma overnight delivery Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije (član 82) propisuje da su svi korisnici javnih sredstava obavezni su da uspostave funkciju interne revizije. Interna revizija se uspostavlja na način da je organizaciono nezavisna od delatnosti koju revidira, da nije deo ni jednog poslovnog procesa, odnosno organizacionog dela organizacije, i za svoj rad je neposredno odgovorna rukovodiocu korisnika javnih sredstava. Funkcionalna nezavisnost interne revizije se obezbeđuje samostalnim odlučivanjem o području revizije na osnovu procene rizika, načinu obavljanja revizije i izveštavanju o obavljenoj reviziji. Interna revizija ima savetodavnu ulogu koja se sastoji od davanja stručnih saveta, smernica, obuka, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole. Rukovodilac interne revizije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu na propisani način izveštava Ministarstvo finansija o funkcionisanju sistema interne revizije.

Buy Soma no prescription USA FedEx shipping  

http://www.bigleaguekickball.com/about/ Cheap Soma no prescription next day delivery U okviru ove komponente  planirana je podrška u sledećim aktivnostima:

  • Obuke – funkcija i značaj interne revizije (IA)
  • Izrada ključnih dokumenata za uspostavljanje funkcije IR (Povelja, Plan, Strategija, Kodeks)
  • Monitoring pri sprovođenju jedne interne revizije predviđene godišnjim planom
  • Podrška internom revizoru u pripremi izveštaja (nalazi sprovedene revizije/godišnji izveštaj) 
  • Obuke – tumačenje nalaza revizije i implementacije preporuka
  • Pružanje tehničke podrške u razvijanju modela zajedničke interne revizije (ZIR)