Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

ZA BOLJU INTERNU REVIZIJU RELOF2 I VARVARIN, ALEKSINAC I MEDVEĐA

18. februar 2021,

 

Opštine Varvarin, Aleksinac i Medveđa u naredne dve godine će, uz stručnu podršku projekta  “Reforma lokalnih finansija II u Srbiji” (RELOF2), unaprediti ili uspostaviti funkciju interne revizuje u svojim upravama. Tim povodom u opštini Aleksinac potpisan je Memorandum o saradnji između Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO) i ove tri lokalne samouprave.

Predsednika opštine Aleksinac Dalibor Radičević istakao je značaj dosadašnje saradnje sa Projektom RELOF2 na unapređenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. „Još tada smo prepoznali značaj RELOFa u smislu unapređenja rada lokalne samouprave i korišćenja javnih sredstava. Sada saradnju nastavljamo jer želimo da ojačamo internu reviziju“, rekao je predsednik opštine Aleksinac.

Predsednik opštine Medveđe Nebojša Arsić izrazio je zahvalnost u ime građana opštine Medveđa i izrazio očekivanje da će na kraju projekta opština za rezultat imati unapređen rad uprave. Rekao je takođe, da očekuje i da će saradnja sa druge dve opštine na projektu RELOF otvoriti vrata za dublje povezivanje i saradnju. 

Zamenik predsednice opštine Varvarin Dejan Milanović izrazio je zadovoljstvo što je ova lokalna samouprava i zvanično deo RELOF2 i istakao značaj međuopštinske saradnje. „Međuopštinskom sadradnjom kroz ovo parnetrstvo RELOFa, iskoristićemo podršku eksperte sa Projekta kako bi upravljanje javnim finansijama bilo efikasnije i transparentnije, sve u cilju podizanja rada i upravljanja u lokalnoj upravi na neki viši nivo i pružanja efikasnije i kvalitetnije usluge našim građanima”, rekao je Milanović nakon potpisivanja Memoranduma.

Direktorka Projekta RELOF2 Ana Jolović izdvaja da će građani benefite najbolje osetiti u onom delu gde se lokalne samouprave u upravljanju pomeraju od toga da rade sve rade samo po zakonu, što se već sada podrazumeva, ka tome da ispunjavaju ciljeve.

“Nije poenta samo raditi po zakonu, vi možete sve uraditi po zakonu, a da nikakav cilj ne ostvarite i da se loklna samouprava i lokalni razvoj nikad ne pomeraju napred”, naglasila je Jolovićka.

Paralelno sa potpisivanjem Memoranduma o saradnji, u drugoj sali radilo se na Akcionom planu, kojim su definisane zajedničke aktivnosti u narednom periodu.

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46, + 381 (63) 668 059
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs